分享福利吧

QH8 xsmn hom nay

Có thể đem nặc lan vướng chính là ai? Liền ở la hàm không chịu khống chế tưởng khi, liền nghe mơ thấy bỗng nhiên lại hỏi câu, “Hôm nay đại bộ phận nghị viên đều tới rồi đi?”

QH8 xsmn hom nay

Nàng như vậy vừa nói, này mấy cái vô lượng kiếm phái đệ tử tức khắc liền đối cái kia “Đồng bạn” bắt đầu ấn tượng không hảo, hắn như thế nào có thể phóng nàng lẻ loi một mình tại đây? Nếu gặp được không phải bọn họ, mà là cái gì ác yêu, thật là làm sao bây giờ?

Nàng tinh thần lực giống như là một đài siêu cấp máy tính, đang xem đến một thứ thời điểm, tự nhiên liền không cần tốn nhiều sức suy tính ra tương quan tin tức.

Liền tính nàng bị kia nói mớ tra tấn thần kinh suy nhược, ốc còn không mang nổi mình ốc, chính là vô luận là an dương vẫn là Tống thần, ở nàng trước mặt đều quá non.

……

“Tuy rằng cái này thiên phú có đôi khi thực làm người hâm mộ, chính là càng nhiều thời điểm muốn thừa nhận một loại áp lực, ta suy tính ra tới cái kia kết quả vẫn luôn hư, chính là này tiên tử tới, quẻ tượng bỗng nhiên không xác định đi lên, này thuyết minh có chuyển cơ, cho nên ta đoán, tiên tử mục đích cùng ta suy đoán chuyện này có quan hệ.”

Nhẹ nhàng gật gật đầu, “Không thắng vinh hạnh.”

Này trong nháy mắt có dự cảm bất hảo.

Chỉ là cái này ý tưởng quá mức nguy hiểm, nàng chưa từng có làm cái này cảm xúc nhiều dừng lại.

Ở yến hội bắt đầu phía trước, có chút tâm thần không yên nàng bỗng nhiên lại bị mơ thấy hỏi cái kia vấn đề —— hỏi nàng có cái gì muốn.

QH8 xsmn hom nayQH8 xsmn hom nay

Mơ thấy tắc như cũ là bình chân như vại, hoặc là nói, nàng như cũ là rất nhiều người đều phải thói quen biểu tình, thời gian lâu rồi, la hàm đều phải cảm thấy này chỉ là một trương mang ở trên mặt nàng mặt nạ, mặt nạ hạ cảm xúc không người biết hiểu.

QH8 xsmn hom nayQH8 xsmn hom nay

from_flsfls.net