分享福利吧

Letou xem truc tiep bong da k+1

“Chu đại nhân ứng biết đây là một cái mới mẻ sự vật, thư thượng có vân, một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, thương nhân trục lợi, thả ánh mắt phần lớn thiển cận, nếu là không mau chút làm cho bọn họ nhìn đến ích lợi, sợ là liền phải như vậy tán đi rồi, lại muốn đánh tạo hiện giờ cục diện liền không dễ.”

Letou xem truc tiep bong da k+1

Nghe được lời này, Vĩnh Gia đế lãng cười ra tiếng, nói, “A mộng như thế đến trẫm tâm ý, trẫm như thế nào bỏ được làm ngươi vì đao kiếm? Chỉ nguyện ái phi vĩnh vì trẫm trong tay minh châu.”

4L: Đúng vậy, ta nhớ rõ việc này nháo còn rất đại, mọi người đều đang nói chưa thấy qua ngu như vậy trộm mộ tặc 23333, cung cấp sa điêu võng hữu một ngày cười liêu.

—— bởi vì chiêu này thương dẫn tư chưa bao giờ nghe thấy, bệ hạ còn làm chiêu nghi nương nương chủ sự, chiêu nghi nương nương còn bốn phía gom tiền, rất nhiều người đều cảm thấy việc này khả năng muốn thành không được.

Sau khi nói xong, không nhanh không chậm hướng tới ghế nằm đi đến, trực tiếp nằm ở mặt trên, nhắm lại cặp kia làm người khó quên đôi mắt, xứng với vàng như nến đôi mắt, còn có phảng phất rút nhỏ một vòng thân hình, còn có trên người như có như không dược vị, lại biến thành cái kia thường thường vô kỳ ốm yếu đại nhập, một lát sau, còn ho khan vài cái.

Chợt, bên phải thiếu nữ nói.

Uổng phí hắn vẫn là đường đường Hộ Bộ thượng thư! Trong lòng tuy rằng có phê bình kín đáo, chính là rốt cuộc không có nhiều lời.

Nàng nhưng thật ra trấn định, nhưng phía trước đã đắc tội quá mơ thấy thu thật cô cô lúc này lại có chút đứng ngồi không yên, cảm thấy chính mình mí mắt thẳng nhảy.

68L: Quá oán niệm đi, ta cũng nhớ rõ khi ta mở ra cao trung ngữ văn sách giáo khoa, bị lão sư nói đây là tất bối bài khoá khi, trước mắt tối sầm cảm giác.

Một cái thường thường vô kỳ tiểu viện, trong viện tràn ngập một cổ dược hương.

Đặc biệt là sở tướng, Khương thượng thư đám người, sợ là đời này đều không có qua tay quá thương sự, như vậy chế định ra tới quy tắc lại như thế nào phù hợp thực tế nhu cầu?

Letou xem truc tiep bong da k+1Letou xem truc tiep bong da k+1

Không kiêu căng không sợ hãi, thong dong trầm tĩnh.

Letou xem truc tiep bong da k+1Letou xem truc tiep bong da k+1

from_flsfls.net