lvbet lô đề online uy tín,

  Đinh mẫn tú cũng không phải không biết điểm này, nàng cũng liền ở chính mình trong nhà hội đàm khởi, ở bên ngoài, nàng là chưa bao giờ sẽ nhắc tới Du gia nửa cái tự.

  Du hướng an đối nàng nói thời điểm không thể nói như vậy, chỉ là nói nếu mặt sau nếu là có người nếu là nguyện ý đánh gãy bán, đánh gãy nhiều nói, nàng muốn thu một ít. Có quốc gia làm hậu trường, nàng tin tưởng quốc gia sẽ không làm đại gia có hại.

  Triệu xảo nương không tin: “Hắn không phải phân tới nơi này sao?”

  Lâm xuyên bách tiếp nhận rồi hắn xin lỗi, hắn cảm thấy này đường đệ không dễ dàng, có như vậy một cái mẹ, hắn trước kia khi còn nhỏ còn hảo, chờ hắn cưới tức phụ trở thành đại nhân, mỗi lần Từ Hải lệ cùng người nháo ra mâu thuẫn, đều là hắn đi cùng người giải quyết tốt hậu quả, nhị thúc người nọ, một ngày cũng không biết có thể nói hay không nói năm chữ, lại nói tiếp là thật sự không dễ dàng.

  Trông cửa đại gia nghiêm túc một khuôn mặt: “Ngươi nói vị này đồng chí đã điều đi rồi.”

  Du mãn sinh đều hận không thể cũng tìm một chỗ ngủ một giấc.

  Du hướng cư: “Ân, ta sẽ nói, ba ba sẽ không phản đối, hắn phía trước cùng ta nói qua, ta nếu là ly gần, kiếm tiền, nàng khả năng sẽ tìm tới môn tới, nhưng là ta muốn đi xa địa phương, nàng không biết ta ở nơi nào, là có thể tránh đi, ngươi giúp ta chú ý một chút chuyện của nàng đi, nếu là có phát sinh chuyện gì, ngươi nói cho ta.”

  Du hướng an cảnh giác nhìn hắn, “Ngươi không phải tâm động muốn đi xem đi?”