: Home > lvbet trực tiếp bóng đá tây ban nha
lvbet trực tiếp bóng đá tây ban nha

Có va va đập đập, có lại nói tiếp lưu sướng tự nhiên, đến phiên du hướng an thời điểm, nàng tự nhiên hào phóng đứng lên, “Ta kêu du hướng an, thanh mộc đại học là ta cho tới nay khát khao, thực vinh hạnh có thể cùng đại gia ở chỗ này tương ngộ, ở tham gia thi đại học phía trước ta ở hiệu sách đi làm, yêu thích là làm các loại ăn ngon, nếu đại gia phiền não không biết nên như thế nào đề cao chính mình trù nghệ, hoặc là nói bắt được cái gì nguyên liệu nấu ăn không biết như thế nào xuống tay nói, hoan nghênh tới tìm ta, chỉ cần ta biết đến, đều có thể giúp đỡ một chút tiểu vội.”

Du hướng an nghe xong hắn nói, giơ ngón tay cái lên: “Có thể có thể.”

Nghe được hắn này một tiếng tạ, du hướng an nhìn lâm xuyên bách liếc mắt một cái, này biến hóa còn rất rõ ràng, nàng phía trước nhưng không từ hắn trong miệng nghe thế sao thẳng thắn thành khẩn một tiếng tạ tự.

“Tiểu an ngươi năm nay ăn tết còn trở về sao?”

Có du hướng an phía trước thường thường nói thi đại học sớm hay muộn sẽ khôi phục nói, có tâm người đem lời này ghi tạc đáy lòng, khảo cũng không tệ lắm.

Cũng ninh có chút không xác định, nhìn về phía cũng hoằng, cũng hoằng thực khẳng định gật đầu: “Nhớ rõ, ngươi là nhị cữu.”

Lâm cũng ninh buông tranh liên hoàn, chạy tới cấp lâm Đỗ Trọng.

Nhìn đến nhị ca nhị tẩu, lâm thiên đông chủ động chào hỏi, “Nhị ca, nhị tẩu các ngươi tới rồi.”

Bọn họ hai vợ chồng đều tới bên này đọc đại học, bất quá cùng du hướng an không giống nhau chính là, bọn họ quyết định đem tiểu hài tử đặt ở quê quán, bọn họ đáy không có như vậy hậu, thượng nhà giữ trẻ, thuê nhà mỗi tháng đều phải tiền, bọn họ không biết đi vào nơi này tiêu dùng nhiều ít, không dám tùy tiện mang theo ba cái hài tử tới nơi này.

Du hướng an cười: “Hương vị cũng không kém.” Nàng làm đích xác thật càng tốt ăn một chút, “Đói bụng sao? Ta hiện tại liền đi nấu cơm.”