Win365 trực tiêp bóng đá vtv6,

  Diệp tử nam nội tâm đã chịu càng trọng bạo kích. Vô hình bổ đao nhất trí mạng, lăng thanh tiêu cảm thấy đây là làm sáng tỏ, chính là đối diệp tử nam tới nói, những lời này sau lưng đại biểu hàm nghĩa càng thêm dọa người.

  Lạc hàm gật đầu. Thừa dịp lăng thanh tiêu về phòng báo cáo tình huống công phu, Lạc hàm đem tru tiên thạch bộ dáng thác xuống dưới, đưa vào Thiên Đạo giao diện.

  Kỳ thật nuốt nguyên thú vẫn luôn là Tiên giới hạng nhất nan đề, nó là thần thú Thao Thiết hậu đại, sát không thể giết, chiêu an lại chiêu không được, chỉ có thể nhốt ở di hải kéo dài thời gian.

  Lạc hàm suy nghĩ sẽ, hỏi: “Vạn nhất Ma giới cùng Yêu giới kết minh, cùng nhau tới tấn công Thiên giới…… Vậy phải làm sao bây giờ?”

  tìm tới nơi này thiếu viên màu đen hạt châu. Lạc hàm kỳ thật có chút bất đắc dĩ, cái này địa phương cũng không rõ ràng, chung quanh có chạm rỗng hoa văn, mặt trên chuế nửa thấu hắc sa, bên cạnh còn điểm xuyết kim sắc thêu hoa. Có nhiều như vậy trang trí thấp thoáng, thiếu một viên màu đen hạt châu, nếu không phải cẩn thận tìm, thật đúng là phát hiện không được.

  Lạc hàm hỏi ra tới sau, lăng thanh tiêu nói: “Như vậy không hảo sao? Tuyển cử hiền năng, không bám vào một khuôn mẫu, đế vị nên năng giả cư chi.”

  Chỉ có trung ương chính phủ sở tại hạo thương thành về Ma Tôn quản lý, còn lại Ma Vương các trị các thành, các thu các thuế. Thậm chí thành cùng thành chi gian còn có biên giới tuyến, thuế quan hàng rào, Ma Vực nhất đông cùng nhất tây liền ngôn ngữ đều không thông.

  Bọn họ nơi này động tĩnh hấp dẫn tới những người khác, mặt khác hai cái Ma tộc nhìn đến phía trước chiến cuộc, không tiếng động khoa tay múa chân cái thủ thế. Theo sau hai người lặng yên không một tiếng động mà tới gần chiến trường, trốn tránh ở nơi tối tăm, lặng lẽ thả ra mê điệt sương mù.