Coral bong da keo nha cai,

  Đầu tiên là lô đỉnh, hiện tại lại là mị yêu. Nàng rốt cuộc từ nơi nào xem ra này đó đường ngang ngõ tắt đồ vật?

  Trâu quý tay không đã vươn đi, một loại mạc danh sợ hãi thổi quét hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, cho chính mình nổi giận nói: “Không được, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ta đi trước hỏi một chút lăng thanh tiêu ở mấy hào phòng huấn luyện.”

  Càng bất hạnh chính là, bọn họ cùng lăng thanh tiêu cùng tràng.

  Lạc hàm nói xong, liền xoay người đuổi theo lăng thanh tiêu cùng nhau đi rồi. Trâu quý bạch một người dừng ở mặt sau, tổng cảm thấy Lạc hàm thái độ quái quái.

  Lạc hàm phần sau đoạn hoàn toàn là bị trận pháp đùa bỡn. Nàng khó khăn ngao xong rồi một cái hiệp, chờ sở hữu cảnh tượng tiêu tán trong nháy mắt kia, Lạc hàm lập tức tê liệt ngã xuống ở đài thượng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

  Lạc hàm quay đầu lại nhìn nhìn vừa mới kết thúc khảo hạch lăng thanh tiêu, bỗng nhiên bi từ giữa tới. Nàng đại khái minh bạch là chuyện như thế nào.

  “Ta cũng không biết a.” Lạc hàm cũng chưa xem hiểu này đó đường cong cái kia là cái kia, liền nghe được cốc hành tinh quân hỏi: “Đã hiểu sao?”

  Trâu quý bạch há mồm muốn cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn là hậm hực dừng miệng.