Bet365 top loto,

  Ha ha ha ha!

  Này nếu là ra chuyện gì nhi……

  Du thanh sơn công tác, du mãn xương cũng ở lò gạch làm lâm thời công, trong nhà liền bọn họ hai cái ở.

  Này nếu là ra chuyện gì nhi……

  Thực dối trá.

  Lâm Đỗ Trọng trong lòng thở dài một hơi, chuyển hướng lâm xuyên bách: “Ngươi ngày mai lại trảo này đó dược trở về, ngày mai có người sẽ đến lấy dược.” Hắn lấy ra một trương phương thuốc cấp lâm xuyên bách, lâm xuyên bách tiếp nhận nhìn lướt qua, nhận ra tới, đây là phía trước cái kia nguyệt sự có vấn đề cô nương dược, hắn trong lòng hiểu rõ.

  Chu trường thọ híp mắt không nói chuyện, hắn đương nhiên cũng hy vọng là sinh chính là nhi tử, như vậy bọn họ Chu gia liền có hậu.

  Cái gì gọi là tuyệt vọng, hắn cuối cùng đã biết, chầu này đồ ăn thực phong phú, nhưng là ăn hắn dạ dày đau.