• Đây là chuyện tốt, du hướng an có việc không có đi, du thanh sơn mang theo lâm cũng hoằng lâm cũng ninh đi, bọn họ tuổi cũng không nhỏ, hơn nữa dinh dưỡng hảo, cái đầu trừu điều đến mau, không cần quá lo lắng.

  Du hướng thanh che lại ngực, “Đại ca, ngươi làm gì phải nhắc nhở ta? Ngươi không nhắc nhở ta, ta liền sẽ không nghĩ tới.”

  Trên tay một chút tiền cũng không có không có phương tiện, nếu là có người mời khách, trên tay một phân tiền cũng không có, kia không quá đẹp, năm đồng tiền cũng có thể dùng thật lâu.

  Có rất nhiều người muốn biết đây là người nào, cùng điền nhị lại là cái gì quan hệ, nhưng là bởi vì bị này xe cấp kinh sợ, bọn họ ngượng ngùng trực tiếp theo vào tới.

  Lâm xuyên bách: “Hôn lễ cũng chính thức định rồi, định ở ba tháng.”

  Nàng sẽ làm này sinh ý, kỳ thật là kế hoạch ngoại, bởi vì lúc này muốn thiết bị khó, đôi khi không phải chính mình nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, vừa lúc có cái hộ khách có làm mì gói thiết bị, du hướng an không muốn bỏ qua, liền thượng.

  Như thế nào quá?

  Không yêu cầu gia thế bối cảnh, chỉ cần người hảo, đối hài tử hảo liền thành.

  Lâm cũng hoằng cường điệu: “Ngươi nhưng đừng luôn cùng ta vay tiền, tiền của ta cũng không phải gió to quát tới.” Hắn tiền tồn hữu dụng.

  Đây là chuyện tốt, du hướng an có việc không có đi, du thanh sơn mang theo lâm cũng hoằng lâm cũng ninh đi, bọn họ tuổi cũng không nhỏ, hơn nữa dinh dưỡng hảo, cái đầu trừu điều đến mau, không cần quá lo lắng.

  tỉ lệ cược bóng đá m88