Sports toto chơi loto,

  Nàng muốn biết, có nội lực người xem quyển sách này có phải hay không có bất đồng.

  Mà mơ thấy phía trước nói muốn chỉnh đốn hậu cung, nàng tiền nhiệm sau, mã bất đình đề liền ban bố liên tiếp cung quy, sai người đối hiện tại cung nhân một lần nữa đăng ký tạo sách, viết rõ ràng chức trách lý lịch, hơn nữa phát chứng minh cá nhân thân phận chức trách hàng hiệu, đem trong cung phân chia mấy cái khu vực, phụ trách nào một chỗ không được vượt qua cái này khu vực phạm vi, xuất nhập tất cả đều muốn xuất ra hàng hiệu cùng thượng vị giả cấp thân phận chứng minh, không có trọng đại sự tình, không được tùy ý ra cung.

  Một ngày này, mơ thấy biên ở điểm tâm phô mua thường ăn điểm tâm, biên hồi tưởng chính mình tâm cảnh cùng ngày ấy rốt cuộc có gì khác nhau, bên tai lại bỗng nhiên truyền đến kinh hô.

  “Ta biết các ngươi vẫn luôn ở tìm đại sư huynh rơi xuống, ta đi theo ngươi, nhất định có thể tìm được đại sư huynh.” Sinh tử lâu tuy rằng xú danh rõ ràng, chính là truy tung năng lực cùng tin tức linh thông tốc độ lại là bị người tán thành.

  —— rốt cuộc không phải ai đều có thể từ cung nô trực tiếp một sớm xoay người, hơn nữa càng ngày càng đến bệ hạ yêu thích.

  Bọn họ có lẽ liền không nên nghĩ lấy dân ý bức Vĩnh Gia đế nhượng bộ, nếu không phải bọn họ trước khai cái này đầu, có lẽ đối phương cũng sẽ không nghĩ đến này chủ ý, bọn họ nên đem việc này cắn chết ở triều đình.

  Quân không thấy đầu cũng không đài, “Có thể.”

  Nàng không khỏi hỏi, “Sư phụ, ta nên như thế nào mới có thể một lần nữa trở lại vừa mới trạng thái?”