NextBet truc tiep xsmn,

  “Ta có hảo hảo sửa sang lại a.” Lạc hàm ủy khuất, “Này không thể oán ta, qua nhiều năm như vậy, ai còn có thể nhớ kỹ nhẫn trữ vật trung bài trí?”

  Túc tông thế trầm mặc một lát, cảm nhận được một trận vận mệnh chú định thiên cơ. Lăng thanh tiêu ở đời sau, cho là muốn thượng sách sử người bãi, cho nên, phía trước ghi lại trung không thể xuất hiện tên của hắn.

  “Ai không tha?” Hi hành khinh thường mà xuy một tiếng, cực nhanh mang theo một câu, “Sẽ tái kiến.”

  Trông cậy vào mệnh hảo, không bằng trông cậy vào tự mình cố gắng.

  Lạc hàm đè thấp thanh âm, nói: “Túc gia gia chủ thế nhưng tự mình tới, ta vốn tưởng rằng, hắn sẽ cùng Chung Sơn xa lạ.”

  Chờ Lạc hàm đến gần sau, phát hiện nàng quả nhiên không có oan uổng nuốt nguyên thú, thằng nhãi này đúng là loạn gặm hoa hoa thảo thảo. Nuốt nguyên thú thân biên có mười mấy đệ tử đôi mắt đều không tồi mà nhìn chằm chằm, sợ một cái không lưu ý, bị nó gặm thần mộc hệ rễ.

  Tin tức là dịch hoa hiên mang đến, hắn nghe vậy, lập tức nói tiếp: “Chuyện này ta tương đối hiểu biết. Nhất trọng thiên tiếp giáp ngân hà, linh khí đã thập phần pha tạp, rất nhiều địa phương cùng Phàm Nhân Giới vô dị, ở tại nhất trọng thiên người, hoặc là là vừa từ Phàm Nhân Giới phi thăng đi lên

  Túc tông thế trầm mặc một lát, cảm nhận được một trận vận mệnh chú định thiên cơ. Lăng thanh tiêu ở đời sau, cho là muốn thượng sách sử người bãi, cho nên, phía trước ghi lại trung không thể xuất hiện tên của hắn.