Esball truc tiep bong da nga,

  Nếu là thuận lợi nói, sang năm sơ, du hướng thanh liền có thể đã trở lại.

  Nàng gần nhất đến nơi đây, liền nhanh chóng dung nhập đi vào.

  Du minh kiệt không ngừng nhón mũi chân, muốn nhìn xem bên trong hắn đệ đệ muội muội, “Ta khi nào có thể nhìn đến đệ đệ muội muội a?”

  Hắn chuyên tâm nghiên cứu y học.

  Nguyên lai không ngừng là nàng, người nhà cũng ở nỗ lực.

  Xem đại nhi tử như vậy, hắn tám phần không mang.

  “Hắn không phải, chúng ta là bởi vì chuyện khác nhận thức, hắn ở huyện bệnh viện công tác, ngươi đoán xem, chúng ta là như thế nào nhận thức?”

  “Lại nằm nằm.”