Bwin video trực tiếp bóng đá,

  Hảo đi, Schrodinger thần.

  “Không cần phải nói xin lỗi.”

  An dương lại một lần có dự cảm bất tường, tay cầm khẩn, đao lại lần nữa dán khẩn nàng cổ, “Không cần lại nói……”

  Mừng rỡ như điên chính là sao trời phát sóng trực tiếp ngôi cao, bọn họ đây là miễn phí được đến một cái quảng cáo sao?

  “…… Đương nhiên.” Đón nàng tầm mắt, Tống thần cứng đờ gật gật đầu.

  Này thuyết minh hắn tiềm chất.

  —— nàng không tin một cái thần chỉ biết như vậy hảo tâm đối một cái xâm nhập hắn trong mộng người, còn trên cơ bản đối nàng hỏi gì đáp nấy. Nàng chỉ tin tưởng, vô sự hiến ân cần, tất có sở cầu, nàng một phàm nhân, đối thượng thần chỉ không hề đánh trả chi lực, đối phương có thể cầu chỉ sợ cũng chỉ là trên người nàng “Hệ thống”, hoặc là nói hệ thống tác dụng, rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng cũng có thể nghĩ đến, hắn tự xưng tù nhân, nếu là tù nhân, nhất có thể hấp dẫn hắn đương nhiên là thoát vây.

  An dương cùng Joshua đám người là bởi vì “Kháng tính”, mơ thấy tinh thần cường đại, kia vì cái gì Tống thần không có té xỉu đâu? Hắn là không có kháng tính, kia chỉ có thể là nói hắn tinh thần cường đại, hơn nữa lần đó an dương cùng Tống thần lần đầu gặp mặt, mơ thấy mượn này thử, chính là bởi vì cảm giác được Tống thần “Tinh thần”, hắn tinh thần dao động, dẫn động nàng cảm giác trung vặn vẹo sinh vật.