best slot 888 casino

35097 2021-03-02 06:05:54

Nề hà mị nhãn vứt cho người mù xem, mơ thấy căn bản thờ ơ, mí mắt đều không có động một chút, cơm nước xong trầm mặc đi theo ba cách Hào Tư phía sau vào thư phòng.

Luận địa vị, mơ thấy hiện tại có tư cách cư trú một điện, Bồng Lai các đối chín tần đứng đầu tới nói thật ra là quá mức ủy khuất, nhưng mơ thấy cảm thấy nơi đây trụ quán, cũng không tưởng đổi, Vĩnh Gia đế tuyệt bút vung lên, làm người đem tới gần Thừa Hoan Điện cũng lại đây, Bồng Lai các chính thức biến thành Bồng Lai điện, cứ như vậy, mơ thấy cái này chín tần chỗ ở, so sở Thục phi trường tin điện còn muốn đại, phảng phất ở vì ngày sau lại lần nữa tấn phong làm chuẩn bị.

Mơ thấy từ đầu đến cuối không nói gì, cũng không có xem chúc chín nương liếc mắt một cái.

Cho nên vô luận là ai, đối mơ thấy thái độ có thực vi diệu.

Chỉ bằng một quyển phá thư?

Hắn cẩn thận nhận lấy, “Muội muội yên tâm, ta lần sau đi ra ngoài liền hỏi.”

Trường liễu hướng xuân hỉ cô cô nói việc này.

Tiểu thái giám lại lấy ra tới một chồng giấy, “Cô nương liền dùng này giấy tới viết đi.” Giấy bản thật sự là quá dễ dàng nát.

Bọn họ nghị sự chỗ, cư nhiên phải có một nữ tử bàng quan!

Comment

 • 01

  best slot 888 casino

  Này thái độ chuyển biến chính là nhìn thư bản thảo mới có.

 • 02

  best slot 888 casino

  Đối mơ thấy các nàng, chỉ cần không nháo xảy ra chuyện gì tới, xuân hỉ cô cô là sẽ không hỏi đến.

 • 03

  best slot 888 casino

  “Vân, vân nô.”

 • End