• Anna sửng sốt, vội vàng buông ra hắn hỏi: “Ngài nơi này là có thương tích sao?”

  Nhân loại thân thể phi thường phiền toái, mà liên tục bám vào người gần một tháng sau, hắn cũng bắt đầu thói quen nhân loại làm việc và nghỉ ngơi.

  La đặc già ngươi cảm thấy, Anna ở có chút phương diện lá gan đại, ở một khác chút phương diện lá gan lại tiểu đến đáng thương.

  Ulysses cùng Louis cha cố thực mau liền nhìn ra hắn “Suy nhược”, thế công càng vì sắc bén.

  Nàng hoàn toàn lừa ở hắn, làm hắn cho rằng nàng là cái ái mộ hư vinh, rất có dã tâm, muốn thượng vị xảo trá nữ nhân, nhưng thực tế thượng, nàng lại ở hắn dưới mí mắt trộm học xong pháp thuật.

  Anna an trí yêu ghét ma, ngồi ở một bên yên lặng mà phát khởi ngốc tới.

  Hắn cho rằng ở lớn hơn nữa thành thị, hắn mới có thể có nhiều hơn cơ hội thi triển chính mình tài hoa, vì nữ thần dâng ra hắn suốt đời.

  Anna đem không thực tế ý tưởng thu trở về, giống như quan tâm mà nhìn Thánh Tử nói: “Ta thế ngài đi tìm Louis cha cố lại đây, hắn nhất định có thể chữa khỏi ngài!”

  Hắn rốt cuộc đã nhận ra một tia không thích hợp.

  Miệng vết thương quanh thân đã đều xử lý sạch sẽ, may mắn kia nói san bằng miệng vết thương cũng không có ngoại phiên, bằng không nàng nhìn sẽ sợ hãi. Ở dùng băng gạc bao tiến lên, Anna tưởng, này nói như vậy chỉnh tề miệng vết thương, hẳn là pháp thuật tạo thành.

  William Hill trực tiếp bóng đá k+1