• Tương phản, nếu là không có tiền, đó là có thiên đại mặt mũi cũng không dùng được.

  Nàng lúc trước không muốn tháo xuống khăn che mặt, thế nhưng là nguyên nhân này.

  Ở tiêu đề bên cạnh, còn có một hàng cốc hành tinh quân đánh dấu: “Đệ tử bị truyền tống đến nhiệm vụ địa điểm ở ngoài chính là ngoài ý muốn, kiến nghị chuyển giao Binh Bộ, không về Thiên Xu viện chi trả.”

  Lạc hàm sinh ra một loại không ổn dự cảm, nàng lặng lẽ chạm chạm lăng thanh tiêu góc áo: “Chúng ta……”

  Lạc hàm phi thường vừa lòng, lưu loát mà cho tiền. Hai người cáo biệt đồ chơi làm bằng đường sạp, tiếp tục đi phía trước đi, Lạc hàm một tay cầm đường long ngó trái ngó phải, đều không bỏ được ăn.

  “Đúng vậy.”

  Tiên giới lấy ngân hà vì giới, phàm nhân Thất Tịch khi nhìn lên ngân hà, bọn họ lại không biết ngân hà xác thật là điều hà, xỏ xuyên qua thiên địa, câu thông tứ hải. Ngân hà phía trên là Thiên giới 36 trọng thiên, xuyên qua ngân hà, liền đến lục địa, cũng chính là ma, yêu, người tụ cư địa phương.

  Lạc hàm gật đầu, bọn họ còn thừa một trăm vạn yêu thù, cẩu quá nửa tháng vẫn là dư dả. Nàng nhìn trong tay sáng lấp lánh yêu thù, đột nhiên nhớ tới một sự kiện.

  Vừa được không, diệp tử nam lập tức mang theo Trâu quý bạch hướng Lạc hàm theo như lời phương hướng đuổi.

  Đại minh thành thương nghiệp cùng phục vụ nghiệp cực kỳ phát đạt, bọn họ bốn người vừa thấy chính là tân vào thành khách nhân, thực mau liền có một cái yêu nương vây đi lên, nhiệt tình mà mời chào: “Bốn vị tiên trưởng là muốn ở trọ sao? Ngài nghĩ muốn cái gì dạng khách điếm cứ việc nói, nô nơi này cái gì cần có đều có.”

  DABET sport