#Coral sport,

  Lạc hàm một chốc một lát không biết nên nói cái gì, đại ma vương cùng nàng tưởng tượng, cách xa nhau khá xa.

  Vân mộng hạm ánh mắt theo bản năng mà đi theo hắn, nàng quay đầu lại đi, chỉ thấy lăng thanh tiêu đi xuống bậc thang, bỗng nhiên gian liền tại chỗ biến mất thân ảnh. Mà lúc này, trên người hắn mát lạnh hàn khí chưa tiêu tán, trường giai thượng vẫn như cũ lưu trữ một cổ thanh cực duệ cực băng linh khí.

  Có thể nghĩ, từ nơi này chạy về Chung Sơn, chuyển tàu bay muốn cỡ nào phiền toái.

  “Ngươi!” Lăng hiện hồng quả thực nổi trận lôi đình, “Ngươi đây là cái gì thái độ? Ta là ngươi phụ thân, ngươi cứ như vậy đáp lời?”

  Lời này lập tức làm thị nữ vô pháp tiếp. Nàng tâm nói lăng thanh tiêu bị khắt khe một ngàn năm, lôi kiếp ngày đó túc nghi phương cùng bạch linh loan đều bản năng bảo hộ lăng trọng dục, lăng thanh tiêu trong lòng có oán, chẳng lẽ không phải hết sức bình thường sự tình sao? Hiện tại túc nghi phương lấy một loại cao cao tại thượng ngữ khí, đối một cái vốn dĩ đã bị thua thiệt hài tử chỉ chỉ trỏ trỏ, thị nữ một ngoại nhân nghe, đều rất thất vọng buồn lòng.

  Thần có thể thuyên chuyển hết thảy có sẵn năng lượng, tỷ như phong sương vũ tuyết, linh khí ma khí, nhưng là thần chân chính lực lượng, là pháp tắc.

  Loại tình huống này thẳng đến lăng thanh tiêu thăng vì linh tiên, triển lộ ra bất phàm thiên tư cùng thực lực sau, mới không có người dám minh khinh nhục. Lăng thanh bọn đạo chích thời điểm bởi vì vật chất bị khấu, lại tổng bị lấy máu, tu luyện tiến độ cùng lăng trọng dục không sai biệt lắm. Tất cả mọi người cảm thấy hai vị công tử tư chất là giống nhau, thậm chí túc nghi phương còn kỳ quái quá, lăng thanh tiêu không có tài nguyên, như thế nào còn có thể truy thượng lăng trọng dục tiến độ.