Win365 Blackjack bouns,

  Đều là lão bản cho bọn họ như vậy công tác, cho như vậy đãi ngộ!

  Dương tuệ lệ dùng sức vỗ du mãn sinh bả vai, phát ra bạch bạch bạch tiếng vang, kia kính đạo du hướng an nhìn đều cảm thấy thịt đau.

  Du hướng an không có trả lời: “Ba, ngươi cảm thấy nơi này thế nào?”

  Nhìn đến nàng ra tới, liền đối với du hướng an cười, “Tỉnh ngủ.”

  Bởi vì muội muội này tiền đồ trình độ, bọn họ đối nàng từ chức tình huống cũng tiếp thu tốt đẹp, này thủy hướng chỗ cao lưu, tiểu muội hiện tại hiển nhiên quá đến càng tốt, này công tác từ liền từ đi, luôn có như vậy một ít người là nhảy ra khoanh tròn, không thể dùng lẽ thường đối đãi.

  Du hướng an cười vui sướng: “Kia nhưng thật tốt quá!”