NextBet trục tiep bong da

NextBet trục tiep bong da

NextBet trục tiep bong da

Coi như bên này là gió bên tai.

Nghiêm cẩn lắc đầu, “Ta không nghĩ đi trường quân đội, ta phía trước thể nghiệm quá, ta tưởng trước niệm cái bình thường đại học, tốt nghiệp đại học, tòng quân cũng không muộn.”

Du hướng an: “Như thế nào? Ngươi có người đề cử?”

Nghiêm cẩn liền cười: “Phiền toái tẩu tử, ta tới giúp ngươi nhặt rau, chúng ta không có gì giới khẩu, cũng không có gì thiên hướng.”

Du thanh sơn gật gật đầu: “Điện thoại phí thực quý, con rể hắn bên kia có thể hay không hảo hảo chiếu cố chính mình cùng hài tử?”

Lâm xuyên bách không cần, “Ta nói, cho ngươi chính là của ngươi, ngươi cầm, ta còn có.”

Chương 85

Như vậy quan hệ, đi thăm là hẳn là.

Đến nỗi ông ngoại, hắn là hai người giống nhau đối đãi.

Xem bộ dáng này, hắn tiểu nhi tử về sau cũng sẽ tiến vào thể chế nội, kia về sau, hắn sẽ trọng điểm nâng đỡ ai?

Đang ăn cơm, du hướng yến hỏi du hướng an mỹ thực thành còn chiêu không nhận người.

Nàng là cùng con riêng quan hệ nhàn nhạt, tuổi kém ở chỗ này, nhưng là chính mình nhi tử chính là bọn họ thân đệ đệ, này ca ca ở chỗ này, tới bên này cọ bữa cơm gì đó, thực bình thường a.