• Lăng trọng dục biểu tình cũng không tốt lắm, bởi vì, hắn cũng không quá.

  “Tây Bắc phương kết tác thất bại, Lạc hàm ngươi hướng đông dịch một chút, đáp thượng côn sơn bọn họ vây ma tác.”

  Tỷ như, tại ngưỡng mộ nữ tử trước mặt triển lãm lực lượng cùng cơ bắp, chính là theo đuổi phối ngẫu biểu hiện chi nhất.

  Ma tộc hộ pháp vừa rồi nói như vậy dễ nghe, tất cả đều là vì tùy thời ở lăng trọng dục trên người bá hạ ma dẫn. Nếu cảm thấy hắn thật sự sẽ vì lăng trọng dục suy nghĩ, vậy quá ngây thơ rồi.

  Một nén nhang thời gian thực mau qua đi, bốn người phân đội nhỏ một lần nữa lên đường. Lăng thanh tiêu mới vừa đi một hồi, bỗng nhiên dừng lại.

  Không quan hệ bất luận cái gì tư nhân cảm tình, đây là lăng thanh tiêu thiên nhiên chính trị tư bản. Mà lăng thanh tiêu bản nhân còn cực kỳ xuất chúng, kiếm pháp song tu, bốn nghệ không gì không giỏi, hiện tại túc gia xem ở một ngàn năm cậu cháu cảm tình phân thượng ngượng ngùng xé rách mặt, chờ lại quá một ngàn năm, chỉ sợ cũng nói không chừng.

  Nàng mới vừa bị triệu hoán trở về, ở tiên ma đại chiến hiện trường, nhìn đến mấy ngàn năm sau đã cả ngày đế lăng thanh tiêu khi, hắn chính là loại này ánh mắt.

  Lăng thanh tiêu cùng Lạc hàm tiến vào sau, cửa phát sinh một trận nho nhỏ oanh động. Cửa động tĩnh kinh động bên trong người, mọi người sôi nổi quay đầu lại, nhìn thấy hai cái màu trắng bóng người sóng vai đi tới.

  Hắn mẹ đẻ bạch linh loan, chính là tốt nhất ví dụ. Bạch linh loan hoa như vậy đa tâm huyết, vì tu luyện như vậy liều mạng, nhưng chính là so bất quá vừa sinh ra đó là ứng long túc nghi phương. Tới rồi lăng trọng dục cùng lăng thanh tiêu này một thế hệ, đồng dạng tuần hoàn lại ở phát sinh.

  Hắn lời nói cũng chưa nói xong đã bị diệp tử nam che miệng kéo đi. Diệp tử nam đối Tiên giới tân một thế hệ thập phần sầu lo, này giới người trẻ tuổi quá khó mang theo, như thế nào một chút nhãn lực kính nhi đều không có đâu?

  Bwin keo nha cai com