Letou lo choi,

  Du hướng thanh đã biết chuyện này, có chút sốt ruột, nàng liền này hai ba tháng không trở về, như thế nào nàng muội muội liền phải gả chồng?

  Này không phải buộc hắn sao?

  Lâm xuyên bách còn lại là tiếp tục chế tác đuổi muỗi cao, muỗi là phổ biến vấn đề.

  Đồ vật của hắn phía trước phần lớn đã dọn về hai người tiểu oa, ở bên này thu thập hảo, hắn cũng gia tăng bào chế mấy cây nhân sâm đặt ở một bên dự phòng, mới mẻ cùng thả một đoạn thời gian, liền tính tiểu an không hiểu, cũng không thể quá rõ ràng.

  Trương duyệt càng nghe, tay càng chặt, đột nhiên, cũng không biết nơi nào tới một cổ xúc động, nàng buột miệng thốt ra: “Lâm thúc thúc, ngươi công tác vội không rảnh trở về, ta có rảnh, nếu không ta thay ngươi trở về một chuyến đi.”

  Hắn hẳn là cũng là đã nhìn ra, loại chuyện này rất có thể sẽ không dứt.

  “Mụ mụ, ta nghe lời, ngươi đừng không mang theo ta đi.”

  Du hướng hải cảm thấy bọn họ không thẹn với lương tâm.