22bet danh co tren mang,

  Anna nhìn ác ma bước nhanh rời đi bóng dáng, rất khó không nghĩ đến chạy trối chết cái này từ.

  “Có thể là bởi vì hắn cũng không duyên vô cớ mà chán ghét ngươi.” Anna nỗ lực đem đề tài xả trở về, “Tựa như ta cùng mã cách nặc lệ á cũng chỗ không tới giống nhau, không lý do chán ghét hoàn toàn có khả năng tồn tại.”

  Nàng thô sơ giản lược mà tính ra một chút, hơn hai mươi loại ma dược toàn bộ phối trí một lần phí tổn ở một cái đồng vàng tả hữu, luyện là khẳng định muốn ít nhất luyện một lần, nhưng nếu ba ngày có thể đem sở hữu ma dược đều phối chế một lần, ba ngày phải tốn một cái đồng vàng, ba mươi ngày chính là mười cái đồng vàng, Natalie không có gì vấn đề, Anna chính mình lại hoa không dậy nổi.

  Hắn dừng một chút, bỗng nhiên nhìn Anna, không lý do mà kêu nàng: “Anna.”

  Nhưng là…… Không phải mỗi người đều giống nàng giống nhau hiểu biết sự thật chân tướng a!

  Hắn lật qua cánh tay, một khác mặt thình lình có một đạo chừng một ngón tay lớn lên miệng vết thương, đã không còn đổ máu, chỉ là không ngừng chảy ra tơ máu, nhìn có chút dữ tợn.

  Ngải phổ bĩu môi: “Này có cái gì khả đắc ý? Có bản lĩnh ngươi liền giết hắn.”