• Nàng tuỳ tùng nữ đồng học thực mau quen thuộc lên, lúc này vẫn là tương đối chú ý nam nữ chi phân, đối nam đồng học, phần lớn chính là có thể kêu cái tên, chỉ có một ít dũng dược biểu hiện chính mình người, mới có thể lưu lại tương đối khắc sâu ấn tượng, còn có một ít chính là bị bắt biểu hiện chính mình, tỷ như lớp trưởng vương hải văn, du hướng an hiểu biết nhiều nhất, bởi vì bọn họ giao tiếp thời điểm nhiều nhất.

  Du hướng an nguyện ý mời Liễu Minh Nguyệt đi thuê trụ địa phương, kha mạn vân liền tính, nàng nghĩ nghĩ, “Hôm nào trừu cái nhật tử, chúng ta tổ chức một lần thu du, các ngươi cảm thấy thế nào?”

  Chương 71

  Bọn họ hai cái một cái là lớp trưởng, một cái là phó lớp trưởng, tuy rằng đều là tạm đại, nhưng là ở mở đầu giai đoạn không có mặt khác ban làm, bọn họ hai cái nhận thầu đại bộ phận công tác, cùng lão sư câu thông, lớp học tác nghiệp, phụ đạo giáo tài danh sách từ từ, đều là bọn họ hai cái ở xử lý.

  Nàng tiền trảm hậu tấu, trước từ chức lại cùng quanh thân bạn bè thân thích nói.

  Bất quá đây cũng là nhất điển hình một cái làm chính trị lộ.

  Này cùng phía trước cái loại này văn chương không giống nhau tính chất, cái này là luận văn.

  Liễu Minh Nguyệt đi theo cùng đi mua đồ vật, du hướng an một người lấy không được như vậy nhiều đồ vật.

  Nàng đến từ đời sau.

  “Có thể.”

  W88 truc tiep bong da copa