Betfair lode online

Betfair lode online

Betfair lode online

Nhiều biết mấy chữ, không nói tiền đồ, nói ra đi cũng có mặt mũi, chỉ là không phương pháp, cũng không có người sẽ nguyện ý giáo các nàng, hiện tại vui vô cùng.

Tiểu thái giám cũng không có có lệ nàng, hắn cũng cảm thấy mơ thấy ngày sau nói không chừng có đại tạo hóa, Trường Nhạc phường như vậy nhiều tỷ tỷ muội muội, nhưng giống mơ thấy, hắn nhưng một cái đều không có thấy.

Mơ thấy lần này vận khí không tốt, xuyên qua tới thời điểm, vừa vặn là chúc thái thú xét nhà vấn tội là lúc.

Chờ trong cung lại truyền đến một tin tức sau, các nàng càng cảm thấy đến này cử không sai.

Nhưng này đối chúc chín nương tới nói quả thực là thiên băng rồi cũng không quá, từ cao cao tại thượng quý nữ biến thành cung người tìm niềm vui quan nô, này một đường làm nàng hốt hoảng, giống như đang ở một cái vĩnh sẽ không thức tỉnh ác mộng giữa.

Nàng chẳng những muốn sống sót, còn muốn so cái này tiện tì chi nữ sống hảo!!

Dựa vào hổ phách, mơ thấy cuối cùng đã biết rất nhiều tin tức, nàng phía trước cũng có thể từ người khác đôi câu vài lời trung biết chút cái gì, chính là đều không quá hệ thống, có hổ phách, nàng cuối cùng sửa sang lại ra tới không ít hữu dụng tin tức, các nàng nơi triều đại định quốc hiệu đường, Thái Tông hoàng đế ba năm trước đây băng hà, đương kim bệ hạ đăng cơ, định niên hiệu Vĩnh Gia, cho nên cũng xưng Vĩnh Gia đế.

Nếu thật sự muốn dựa vào, khẳng định là dựa vào mơ thấy càng tốt.

Đều là quan nô, ra cung cũng sẽ không thoát tịch, ở trong cung còn có thể hầu hạ quý nhân, ra cung liền không biết hầu hạ ai.

Nếu nói hổ phách là dựa vào đáng yêu mặt tới từ cung nữ kia nghe tin tức, kia hương lan chính là xem mặt đoán ý, nàng nói, “Ta xem trường liễu tỷ tỷ cùng xuân đào tỷ tỷ cãi nhau.”

Trong cung người nhiều là lắc lư không chừng, vốn dĩ tranh tiên hướng nàng nguyện trung thành, nhìn đến này cử, sợ là lại muốn lay động.

Các nàng mấy cái trụ đều gần, cách âm cũng không tốt, chúc chín nương nháo kia vừa ra, các nàng đều nghe được một ít, vốn dĩ liền không lớn lá gan lại bị dọa tới rồi một chút, nửa điểm không dám phản bác, đi đến tường đến gậy gỗ kia, bắt đầu áp chân.