HAPPY8 truc tiep bong da\,

  An dương nói, “Một cái làm người kinh hãi đồ vật.”

  Hắn câm miệng, cái này đề tài hạ màn.

  Một là quân đội cùng một ít tài phiệt luôn luôn liên hệ chặt chẽ, trừ bỏ một ít phòng thí nghiệm là trực tiếp cùng tài phiệt hùn vốn trù hoạch kiến lập, mỗi năm còn sẽ có tài phiệt cung cấp cấp quân đội quân phí, hai người kết hợp từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, so hội nghị còn quan trọng mật. Bọn họ hiển nhiên biết thế nào mới có thể lớn nhất lực độ bảo hộ chính mình.

  Hiện tại nàng chỉ là ở trong mộng ánh sáng nhạt chuyển động một vòng, tinh thần lực cư nhiên có so rõ ràng tăng cường?

  —— thân thể của nàng rõ ràng ở trong mộng không ngừng trầm xuống, chính là ở nàng mở to mắt thời điểm, cư nhiên phát hiện nàng tựa hồ còn tại chỗ, kia nói ánh sáng nhạt, còn ở nơi đó, nhìn gần, kỳ thật còn có rất xa rất xa.

  Bách linh tưởng còn lại là, không biết rốt cuộc là người phương nào dám can đảm hại sở sở điện hạ, thật sự là to gan lớn mật!

  Rốt cuộc ai nhìn đến nàng loại trạng thái này, đều phải chấn động, đồng thời kinh ngạc với nàng trạng thái, Thẩm thanh bưởi vẫn là cùng nàng huyết mạch tương liên tỷ tỷ.

  Huống hồ, nàng còn có hay không làm xong sự.