JBO choi lo de online

JBO choi lo de online

2021-04-14 22:47:47

JBO choi lo de online

Đêm trọng dục cũng không đủ để trở thành đối thủ của hắn, lăng thanh tiêu mục tiêu vẫn luôn là thượng cổ cấm thuật. Đến nỗi lấy nhị địch một không đạo nghĩa…… Hắn chỉ cần thắng lợi, không cần đạo nghĩa.

Lạc hàm cũng không ở nơi đó.

Lăng thanh tiêu thực mau liền phản ứng lại đây, lập tức tiến lên đỡ lấy Lạc hàm: “Lạc hàm, là ta. Ngươi thế nào?”

“Sát vân mộng hạm người, có phải hay không ngươi?”

“Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, về sau ngươi muốn quan tâm ta, chiếu cố ta, nhường ta.”

Vân Châu quốc quân mang theo người chào đón, liền phải hành lễ bái đại lễ. Lăng thanh tiêu đem người ngăn lại, nói: “Bản tôn lần này là tư nhân đi ra ngoài, đều không phải là công vụ, không cần hành lễ.”

Nói thật, viết đến phi thường gian nan, bí cảnh giả thiết dùng quá một lần liền không thể lại dùng lần thứ hai, mỗi một cái đánh nhau cảnh tượng đều phải chính mình cấu tứ động tác cùng hoàn cảnh, trừ cái này ra chính trái ngược trận doanh thế lực, nhân vật quan hệ, ích lợi gút mắt…… Toàn bộ muốn đơn độc giả thiết.

Cho đến sơn hải tiêu vong, thời gian đình trệ, sinh mệnh chung kết.

Mắt thấy phong vũ gia cùng diệp tử nam hôn lễ gần, Lạc hàm cùng lăng thanh tiêu điệu thấp ra cửa, tiến đến ngô vân mười sáu châu dự tiệc. Lăng thanh tiêu không có vận dụng Thiên Đế dựa vào, mà là dùng chính mình tư nhân pháp khí, nhưng mà bọn họ cảm thấy điệu thấp, đối với Ngô Châu cùng Vân Châu người tới nói lại chưa chắc.

JBO choi lo de online

JBO choi lo de online

Time: 2021-04-14 22:47:47
Sitemap © JBO choi lo de online  NEW  Win Casino Online 
UP