FUN88 hôi me lo de

FUN88 hôi me lo de

FUN88 hôi me lo de

Nhưng nàng cẩn thận quán, tuy rằng hiện tại đã đang chờ đợi phản kích cơ hội, nhưng như cũ không có động thủ.

Bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh tới mơ thấy này Lễ Bộ Thị Lang chính là, hắn quả thực không thể tin được đây là bệ hạ chính miệng hạ mệnh lệnh, làm hắn tới nghe một nữ tử mệnh lệnh.

Sở tương tự là hơi hơi sửng sốt như cũ là ban đầu lý do thoái thác.

Bọn họ không thể xâm nhập hậu cung thấy mơ thấy, lại có thể thấy bệ hạ thần sắc một ngày tiều tụy quá một ngày, lại lần nữa đối sở tương nói, việc này thật sự không thể ngăn? Lần này là ở trong triều đình, làm trò văn võ bá quan mặt.

Các nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, chờ hai vị này tới sau, nho nhỏ ngọc tuyền thành sẽ như thế nào phong vân tụ tập.

Cái loại này mỹ lệ liền tính là thần sắc tiều tụy, quần áo hỗn độn, như cũ là rung động lòng người, có thể tưởng tượng chờ nàng lại thật dài, sẽ là cỡ nào tuyệt sắc chi tư, đừng nói nam nhân, chính là nữ nhân nhìn sợ đều là muốn ẩn ẩn tâm động.

Gầy ốm mơ thấy cũng không có nằm ở trên giường, mà là làm người đỡ nàng đứng ở Bồng Lai các cửa sổ kia, nhìn cách đó không xa ba quang lay động hồ Thái Dịch, lại sau này chính là kim bích huy hoàng cung thất, đây là thiên hạ tôn quý nhất chỗ, tụ tập sở hữu vinh hoa phú quý quyền thế.

Xác định lại không thể nghi ngờ nghĩa, Vĩnh Gia đế lại lần nữa đem tầm mắt đầu hướng về phía mơ thấy.

Lễ Bộ chưởng quản thiên hạ sở hữu từ triều đình bỏ vốn đầu làm thư viện.

Này con dấu tuy là tư chương, vẫn là hắn Thái Tử khi sở làm, khá vậy đại biểu thân phận của hắn, thời điểm mấu chốt hoàn toàn có thể lấy tới áp người, mơ thấy một chút đều không có chối từ ý tứ, này xem như mưa đúng lúc, “Đa tạ bệ hạ.” Đem con dấu thu lên, “Thần thiếp nhất định hảo hảo bảo quản, tuyệt không sẽ thiện dùng.”

Khương mẫu cũng là như thế cảm thấy, đường đường chiêu nghi nương nương, không nghĩ như thế nào ngồi ổn vị trí, cư nhiên tự hạ thân phận cùng thương nhân giao tiếp, thật sự không biết cái gọi là.

Nếu mơ thấy tại đây, nhìn hai người nhất định sẽ cảm thấy quen thuộc, bởi vì đây là giúp bọn hắn dịch dung hai người.