betwin2888 đầu tư online uy tín,

  Loại này nghĩ lại cũng là một loại học tập.

  ……

  Muốn kế tiếp vài thập niên thực nghiệm kiếp sống có thể thuận thuận lợi lợi, cần thiết muốn bảo dưỡng hảo thân thể mới được.

  Lâm hậu phác phía trước là ở bộ đội, nhưng là hắn cũng từ bộ đội chuyển nghề thời gian dài như vậy, có một chút sự tình đã không có giải như vậy kịp thời cùng toàn diện.

  Ngay cả chính hắn đều có thể đảm nhiệm.

  Lý chí mộc: “Các ngươi đều là đồng học? Vị này cũng là đồng học sao? Thật làm người tò mò, có phải hay không các ngươi ban tất cả đều là giống các ngươi như vậy đại mỹ nhân, thật là có chút tiếc nuối, ta bỏ lỡ, ta lúc trước hẳn là đi các ngươi trường học, như vậy là có thể sớm một chút nhận thức các ngươi.”

  Này sơn lại nói tiếp, mới vừa đã trải qua lửa đốt sơn, không biết là ai gợi lên hoả tinh, thiêu vài tòa sơn đầu, hiện tại này vài toà đỉnh núi đã bị nhận thầu xuống dưới, thuê khá dài thời gian, sau đó mời bọn họ hỗ trợ thu thập.

  Giá trị con người xa xỉ.